Full Moon
Hng Nga Music and Entertainment

Văn Nghệ

Đến với Hang Nga Music and Entertainment, qui vị có thể chọn ban nhạc và ca sĩ quen thuộc hiện đang cộng tác cho các vũ trường và phòng trà để trình diễn cho quí vị. Xếp đặt chương trình văn nghệ tùy theo ý thích của quí vị:

Người giới thiệu (MC):

 • Quí vị có thể chọn Người giới thiệu chương trình nói được:
  • Tiếng Việt.
  • Tiếng Hoa.
  • Tiếng Anh.

Ca sĩ:

 • Quí vị có thể chọn nhữnng ca sĩ hát được:
  • Tiếng Việt.
  • Tiếng Hoa.
  • Tiếng Anh.
  • Tiếng Pháp.

Ban Nhạc:

 • Quí vị có thể chọn:
  • Ban Nhạc bốn người
   • Trống, guitar, bass, và piano (keyboard).
  • Ban Nhạc ba người
   • Trống, bass, và piano (keyboard).
  • Ban Nhạc hai người
   • Đàn guitar và piano (keyboard).
  • Ban Nhạc một người
   • Chỉ cần một đàn piano (keyboard).

Hát theo đĩa (Karaoke):

 • Quí vị có thể chọn từ nhưng đĩa hát:
  • Tiếng Việt.
  • Tiếng Hoa.
  • Tiếng Pháp.

Nhạc DJ:

 • Quí vị có thể yêu cầu đủ thể lọai đĩa nhạc như:
  • Nhạc tour
  • Nhạc newave
  • Nhạc hip-hop
  • Nhạc R and B

Nhạc êm dịu:

 • Chúng tôi có nhạc sĩ:
  • đàn classic (guitar)
  • đàn classic piano
  • đàn violin
  • đàn harp

Biểu diễn:

 • Chúng tôi có:
  • Ảo thuật gia
  • Đòan múa lân

Dụng cụ:

 • Qui vị có thể mướn:
  • dàn âm thanh
  • dàn đèn DJ

Chụp Hình:

Xin liên lạc với Hằng Nga 714.686.8243 để biết thêm chi tiết.